edubaza.pl
Centrum Europy - centrum egzaminacyjne TELC - język angielski
ul. Pankiewicza 3 (II piętro)
00-696 Warszawa, tel. 22 629 45 88