edubaza.pl
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Centrum Egzaminacyjne
31-004 Kraków,
ul. Franciszkańska 1, pok. 014
tel. 12 422 57 85 w. 740