edubaza.pl
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, ośrodek egzaminacyjny
Pl. Biskupa Nankiera 2/3, 50-140 Wrocław
telefon: (71) 375 27 45