edubaza.pl
Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Egzaminacyjne w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
10-719 Olsztyn
ul. M. Oczapowskiego 4